Noutați

Evoluția salariilor și pensiilor în 2024

În cadrul cheltuielilor curente, cheltuielile bugetului de stat pentru personal în 2024 sunt estimate la 27,340.9 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7.3% sau 1.84 miliarde de lei față de planificarea din 2023.

Evaluarea volumului cheltuielilor pentru personal se realizează în baza măsurilor propuse pentru creșterea salariilor lucrătorilor din sectorul bugetar, reorganizarea și crearea de noi instituții, precum și creșterea numărului de subdiviziuni conform prevederilor actelor normative în vigoare.

În 2024, se așteaptă o creștere a valorii de bază pentru calculul salariilor în sistemul bugetar cu 10.5%, de la 1900 lei la 2100 lei. Cu toate acestea, anumite grupuri de funcționari publici vor primi majorări mai semnificative.

Astfel, angajații care ocupă funcții de responsabilitate la Curtea de Conturi, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și sucursalele teritoriale ale Cancelariei de Stat vor primi o creștere de la 1900 la 3000 de lei, sau aproximativ 58%, în timp ce pentru toți ceilalți funcționari publici aceasta va fi crescută de la 2000 de lei la 2300 de lei, sau cu 15%.

Numărul angajaților, inclusiv cei care ocupă funcții publice în Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, va crește de la 1800 la 2500, sau aproximativ 39%.

Pentru prim-ministru, președinte și președinte al Parlamentului, valoarea standard rămâne neschimbată la 1400 de lei. Situația cea mai paradoxală este pentru viceprim-ministru, ministru, secretarul general al guvernului, directorul și adjunctul Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, judecătorii Curții Constituționale, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, care beneficiază de o derogare de la sistemul salarial și o valoare de bază de 3600 de lei. Acest fapt, împreună cu majorările lunare, le permite să-și mărească salariul cu peste 75 de mii de lei pe lună.

Începând cu 1 ianuarie 2024, peste 50 de mii de profesori și educatori din școli și grădinițe vor primi o creștere salarială de 15%.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt estimate la aproximativ 42,7 miliarde de lei pentru anul 2024, depășind bugetul aprobat pentru 2023 cu 3,89 miliarde de lei sau cu 10%. Veniturile din contribuțiile la asigurările sociale de stat pentru anul 2024 vor reprezenta aproximativ 55,5% din veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Se prevede ca transferurile din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat să fie de 18,4 miliarde de lei, din care transferurile pentru acoperirea deficitului vor fi de 6 578,9 milioane de lei, cu aproximativ 16% mai mult decât în bugetul aprobat pentru 2023.

Prin urmare, se așteaptă o majorare a pensiei lunare cu 10% și să depășească astfel ușor suma de 4 mii de lei, ceea ce este semnificativ sub costurile reale de trai, inflație și necesități.

Diferențele salariale dintre diferitele categorii de funcționari de rang înalt, cum ar fi viceprim-ministrul, ministru, secretarul general al guvernului, directorul și adjunctul directorului Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, judecătorii Curții Constituționale, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, ridică întrebări cu privire la corectitudinea sistemului de calcul al salariilor. Această situație paradoxală poate genera nemulțumiri și tensiuni între angajați și cetățeni.

Cu toate acestea, în ceea ce privește pensiile, deși se preconizează o creștere de 10%, aceasta rămâne sub nivelul real al costului vieții, inflației și necesităților. Această situație ridică întrebări cu privire la sustenabilitatea sistemului de pensii și capacitatea sa de a asigura o viață demnă pentru pensionari.

În concluzie, dinamica salariilor și pensiilor în 2024 reflectă anumite decizii și priorități guvernamentale care pot genera inechități și nemulțumiri în societate.

Este important ca aceste aspecte să fie abordate cu mai multă responsabilitate și să se caute soluții care să asigure o distribuție echitabilă a resurselor financiare și a beneficiilor sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *